Przekaż darowiznę

Klub Sportowy Orlik Lubartów działa realizując cele pożytku publicznego w zakresie poprawy kultury fizycznej najmłodszych. Przekazując darowiznę pieniężną na rzecz naszego Stowarzyszenia pomagają Państwo wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędny sprzęt do treningów. Darowizna daje też możliwość dofinansowania nam zakupów strojów sportowych, a także opłacić wynajem sali treningowych oraz zorganizować turnieje dla zawodników.

 

Kwotę przekazanej na rachunek bankowy darowizny możesz odliczyć od swojej podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Warto jednak pamiętać, że wartość darowizn, które można odliczyć nie może przekroczyć w danym roku, w przypadku osób fizycznych – 6% uzyskanego dochodu, zaś w przypadku osób prawnych – 10% uzyskanego dochodu.

 

Jeśli podjęli Państwo decyzję o wsparciu naszego Stowarzyszenia nie można zapomnieć o wypełnieniu załącznika PIT/O do zeznania rocznego, w którym wskazujemy zarówno kwotę dokonanego odliczenia jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych.

 

Wpłaty

Wpłat należy dokonywać na konto:

Klub Sportowy Orlik Lubartów

ul. Lubelska 91/11

21-100 Lubartów

nr konta 22 8707 0006 0005 5420 2000 0001  

z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”

 

Z góry dziękujemy za wsparcie.